Aplikace produktů

Dimenze:do DN 3200 mm
Tlaková třída:až 300 bar
Teploty:až 120 °C
Druhy spojů:- Lepený
- Laminovaný
- Mechanický

Energetika

Dimenze:do DN 3200 mm
Tlaková třída:až 30 bar
Teploty:až 60 °C
Druhy spojů:- Lepený
- Laminovaný
- Mechanický

Inženýrské sítě a zavlažování

Dimenze:do DN 1000 mm
Tlaková třída:až 300 bar
Teploty:až 120 °C
Druhy spojů:- Lepený
- Laminovaný
- Mechanický

Doprava ropných produktů a plynů

Dimenze:do DN 3200 mm
Tlaková třída:až 75 bar
Teploty:až 130 °C
Druhy spojů:- Lepený
- Laminovaný
- Mechanický

Chemický a petrochemický průmysl

Klíčové výhody této výrobní technologie

Technologie výroby

  • Moderní technologie spočívá v počítačem řízeném procesu kontinuálně navíjeného skelného vlákna při současném sycení pryskyřicí. Druh pryskyřice volíme v závislosti na požadované chemické a tepelné odolnosti.

  • Úhel navíjení vlákna na ocelový trn a tloušťka stěny jsou podmíněny požadovanými parametry potrubního systému. Pro zvýšení chemické odolnosti je možné vnitřní povrch opatřit vystýlkou.

  • Navinutou trubku vystavujeme vytvrzovacímu procesu, kdy při teplotě nad 60 °C dojde k termosetické reakci.

  • Trubka je po stažení z trnu zkoušena 1,5 násobkem navrženého provozního tlaku. Konce jsou opracovány a kalibrovány pro spoje. Takto odzkoušené potrubí je připraveno k montáži.

Lepené a mechanické spoje